Training: Verstoorde relatie met eten versus een verstoorde relatie met jezelf.

Dagdelen:

 1. Kennisshop. Inzicht in houding en gedrag, eerst weten hoe het werkt in jezelf, helpt om vervolgens inzicht te krijgen in je eigen bewuste en onbewuste groeven en patronen. Dit is algemene kennis, voor het eerst in een logisch en duidelijke samenhang gebracht, en heeft als doel om je mee te nemen in een bredere benaderingswijze.
 2. Vervolg kennisshop, communicatie. Hoe werkt communicatie eigenlijk tussen mensen. Waar begint de ontmoeting, waar begint de strijd en waar eindigt de relatie. We gaan aan de slag met ervaren welke relatie jij met jezelf hebt en hoe je dat vormgeeft in de wereld om je heen.
 3. Bewustzijn is informatie, wat voor informatie draag jij allemaal in je en waar komt jouw informatie allemaal vandaan.
 4. We gaan de moed verzamelen om te gaan veranderen. De stap van strijd naar ontmoeten, van onbewuste kind-redding-systemen naar bewust en volwassen gedrag.
 5. Terugkomdag. In deze sessie staan we stil bij hoe het gaat met de opgedane inzichten en ervaringen toe te passen in je eigen leven. Waar loop je tegenaan? Wat lukt wel, wat is moeilijk? Tevens leren we ook in groepsverband van elkaar en wisselen we ervaringen uit.

Tijdens de eerste vijf bijeenkomsten kon je als deelnemer volledig anoniem en “onzichtbaar” deelnemen. De volgende 5 dagdelen gaan we namelijk steeds specifieker thema’s uitwerken waar jouw probleem of vraagstuk over gaat. Hoe kun jij de aangereikte kennis en inzichten gaan gebruiken om daadwerkelijk een verandering in gang te zetten in jezelf. Waar loop je tegen aan, wie of wat werkt je tegen, woe of wat werkt juist mee. Wat heb je nodig. De tweede module gaat over jou. Het gaat over jouw gevoelens van schuld, angst, miskenning en twijfel. Deze vier gevoelens spelen in verschillende combinaties van zwaarte hier altijd de hoofdrollen in.


Met betrekking tot een verstoorde relatie met eten komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde:

 1. Eenzaamheid / schaamte / taboe / stiekem eten – of niet eten:
  Het behandelen van deze onderwerpen is bedoeld om openheid te geven en je ervaringen c.q. gevoelens te delen met elkaar. Je gevoelens kunnen ontmoeten heelt de pijn die er zit. Dit ontmoeten gebeurt in een veilig samen zijn met een ander. Je veilig weten bij de ander bevestigt dat je goed bent zoals je bent. Door erachter komen dat er meer mensen zijn zoals jij, die hetzelfde doen als jij, hetzelfde voelen als jij ga je ontdekken dat je gevoelens niet bestreden, weggepoetst of genegeerd hoeven te worden. Het doel is openen om de schaamte te laten verdwijnen en meer zicht te krijgen op de werking van de vier hoofdrolspelers: angst-schuld-twijfel-miskenning.
 2. Ouder-kind relatie, de kracht van het systeem:
  Je ouders/opvoeders bepalen voor een groot gedeelte hoe jij leert omgaan met jezelf en met anderen. Hoe je in het systeem aangesproken wordt en al dan niet gezien wordt bepaalt je patronen van omgaan met anderen. De loyaliteit die je als kind voelt naar je ouders kan ook bepalend zijn voor hoe je in het leven staat. Denk bijvoorbeeld alleen al aan normen en waarden rondom eten. Durf je als volwassene naar deze patronen te kijken en er iets van te vinden? Kun je je gevoelens waarde geven en ech gaan voelen wat jij belangrijk vindt en wat je goed doet? Dat kan betekenen dat je meer op eigen benen gaat staan en loskomt van het oordeel van je ouders op allerlei vlakken. We zien veel misbruik, (allerlei vormen) die van invloed zijn op hoe je nu in het leven staat. Dit misbruik is een machtsstrijd tussen jou en de ander, die je als kind nooit kon winnen en waar je dus mee hebt leren dealen door je gevoelens uit te schakelen. Wanneer je deze gevoelens de ruimte gaat geven komt er veel emotie vrij en kun je eindelijk gaan leven zoals je zelf wil. Niet meer in de machtsstrijd en niet meer volgens de regels of behoeftes van de ander. Dit kan een overweldigend gevoel geven en ook angstig zijn omdat wanneer dit wegvalt er een grote leegte ontstaat. Het doel is hier om de vaak onterechte gevoelens van schuld-angst-miskenning-twijfel te verminderen of helemaal op te heffen.
 3. Je lichaam bestaat / Bewustzijn in je lijf / De verbinding met je lichaam / Wat je lichaam onthoudt/vertelt:
  Er zijn mensen die het meteen begrijpen als we spreken over, “de verbinding met je lichaam of in je lichaam zitten”. Voor anderen klinkt dit als een taal die ze niet verstaan. Sommigen zijn er niet mee opgevoed en hebben dit van huis uit niet meegekregen en anderen hebben door soms traumatische gebeurtenissen geleerd “weg te gaan” uit hun lijf. Om pijn niet te hoeven voelen, als een soort “vluchtreactie”. Doordat je de eerste module gevolgd hebt, heb je nu als het goed is voldoende inzicht gekregen in het waarom van je verstoorde relatie met eten. Wij geloven dat alleen kennis en inzicht niet afdoende zijn om dit patroon te doorbreken. De mechanismes die je in je lichaam opgebouwd hebt, die een lange tijd voor veiligheid hebben gezorgd zoals ook een dwangmatige relatie met eten, bewegingsonrust, tics, lichamelijk onverklaarbare pijn, houden ook het patroon in stand. Door letterlijk met je lijf aan de slag te gaan en deze mechanismes te gaan doorbreken kun je je patroon veranderen.
 4. Afvallen lost alle problemen op:
  Vaak speelt de overtuiging dat het verliezen van gewicht de oplossing is voor alle problemen en dat het ook het gewenste geluksgevoel zal veroorzaken. In deze overtuiging hangt geluk samen met gewicht. De omgeving heeft hierin een grote “bevestigende” rol. Medici die je niet serieus nemen en letterlijk zeggen je klacht niet te behandelen als je niet eerst afvalt. Het beeld wat daarbij bepalend is, is dat je soms hoort vanuit je omgeving dat je “wel onvoldoende discipline” zou hebben om iets vol te houden en daarmee krijg je de stempel “slappeling/loser”. De (indirecte) adviezen die dan volgen zijn kwetsend en vaak ook niet concreet te bestrijden. De relatie met jezelf verbeteren zorgt ervoor dat je eerlijker en zonder schaamte, schuld, miskenning en twijfel naar jezelf leert kijken. Je kunt volwaardig in een relatie staan (partner,werk,vrienden) zonder dat gewicht daarin een rol hoeft te spelen. Doel is om te leren zien welk beeld je zelf in stand houdt en waar en hoe het door je omgeving wordt gevoed.
 5. Terugkomsessie:
  In deze sessie staan we stil bij hoe het gaat met de opgedane inzichten en ervaringen toe te passen in je eigen leven. Waar loop je tegenaan? Wat lukt wel, wat is moeilijk? Tevens leren we ook in groepsverband van elkaar en wisselen we ervaringen uit.

Let op! We werken áltijd op maat en dat betekent dat we inspelen op de behoefte van de groep.
Het kan dus zijn dat het ene onderwerp hierboven dus meer aan bod komt dan het andere.
Je mag jouw wensen met betrekking tot een (ander) onderwerp altijd kenbaar maken aan ons.

Aantal uren:
10 bijeenkomsten van 4 uur, wekelijks op donderdagmiddag van 13u-17u.

Locatie:
Volksuniversiteit Oss
Kruisstraat 94
5341 HG Oss

*In verband met een grote interesse zijn we ook op zoek naar andere locatie en tijd. Neem contact op als deze locatie en/of tijd niet passend voor je is.

Kosten:
De gehele training kost €950,-
De training kan in 2 termijnen voldaan worden.

*Ben je heel gemotiveerd over deze training maar zijn de kosten hiervan een beperkende factor stuur ons dan via het contactformulier een motivering waarom je graag deel zou willen nemen en waarom je denkt dat deze bij je past dan nemen we contact met jou op.