Mijn naam is Rob Droog (1959) en op mijn 24ste was ik net getrouwd en vader van twee kindjes..

Toen ik opeens te maken kreeg met een intens lijden in mijn leven. Dat lijden activeerde enorm veel hardnekkige ‘waarom-waardoor-waarvoor vragen’. Zeker was er de bereidheid om dat lijden aan te gaan maar ik wilde ook antwoorden op al mijn vragen. Zo ontstonden er twee sporen, een spoor om het lijden aan te gaan en een spoor om kennis en inzichten te vergaren om dat lijden te kunnen begrijpen. 

We zijn nu bijna 40 jaar verder en er is enorm veel geleerd, ervaren en gedaan. Uiteindelijk is die zoektocht mijn leven geworden en halverwege heb ik de stap van student naar docent en van hulpvrager naar hulpverlener gemaakt. Omdat elk antwoord weer een hoop nieuwe vragen genereerd zal mijn zoektocht nooit stoppen. De spanning is er echter wel af, ik heb de noodzakelijke antwoorden gevonden waardoor het lijden ook daadwerkelijk een leerproces is geweest. Dat leerproces heeft zoveel kennis, inzichten en ervaringen opgeleverd dat ik al jaren cursussen en trainingen geef, al jaren een eigen praktijk heb voor psycho-educatie en daarnaast heb ik vier boeken geschreven. 

Drie jaar geleden heb ik ‘Blijvend anders’ opgericht. Elke begeleiding, cursus of training die ik vanuit “Blijvend anders” geef begint altijd met kennis en inzichten overdracht. In al die jaren als therapeut, maatschappelijk werker en docent heb ik ervaren dat begrijpen hoe het leven in elkaar steekt vaak meer oplevert dan welke therapie of methodiek dan ook. Mijn motto is dan ook: eerst weten, dan doen. Als je eenmaal weet hoe het allemaal werkt in jezelf ben je ook veel meer in staat om een effectieve en duurzame aanpak te ontwikkelen voor jezelf. 

Sinds kort ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Gonny van Boxtel en Lottie Mae Jones om samen de MOED-academie vorm te geven. De combinatie van psycho-educatie, haptonomie en ervaringsdeskundigheid en om vanuit “wat werkt is waar en wat waar is moet werken” onze eigen aanpak neer te zetten, lijkt me enorm boeiend en leerzaam.

In contact komen met mij?